Lätt motorcyckel- och motorcyckelkurser

Motorcyckelkurs (A1, A2, A)

Säkerhetsskolningen för motorcyckelkursen kan göras
som nätskolning i egen takt eller effektivt alla på en gång i samband med infotimmen.

Som nätundervisning

 • 4 timmars säkerhetsskolning som nätundervisning (á 45min)
 • 5 körtimmar (á 50 min)
 • Komplett utrustning till körtimmen
 • Komplett inlärningsmaterial
 • Egna radiofrekvenser på körtimmen!
 • Professionell skolare specialiserad på MCundervisning
 • Användande av MC till första körprovet
 • Kompletta kontorstjänster
Pris 593€

Som klassundervisning

 • 4 timmar teoriundervisning i klass (á 45min)
 • 5 körtimmar (á 50 min)
 • Komplett utrustning till körtimmen
 • Komplett inlärningsmaterial
 • Egna radiofrekvenser på körtimmen!
 • Professionell skolare specialiserad på MCundervisning
 • Användande av MC till första hanteringsprovet
 • Kompletta kontorstjänster
Pris 593€

Övriga avgifter utöver kursavgiften

 • 35,00€ körkortstillståndet till TrafiCome
 • 35,00€ teoriprov
 • 65,00€ körprov
 • Möjliga tilläggs körtimmar
Motorcyckelkurs (A1, A2, A), med tidigare körkort som grund

Kursen innehåller

 • Infotimme på bilskolan
 • 5 körtimmar (á 50 min)
 • Komplett utrustning till körtimmen
 • Komplett inlärningsmaterial
 • Egna radiofrekvenser på körtimmen!
 • Professionell skolare specialiserad på MCundervisning
 • Användande av MC till första körprovet
 • Kompletta kontorstjänster
Pris 543€

Övriga avgifter utöver kursavgiften

 • 35,00€ körkortstillståndet till TrafiCom
 • 35,00€ teoriprov
 • 65,00€ körprov
 • Möjliga tilläggs körtimmar
Övriga A-uppgraderingar

A2-kort med A1-som grund eller A-kort med A2-grund

Kurserna innehåller

 • 2h teori
 • 5 körtimmar (á 50 min)
 • varav minst 1h hanteringsövning
 • varav minst 3h i trafiken
 • varav minst 1 h medömande körning
 • Komplett utrustning till körtimmene
 • Komplett inlärningsmaterial
 • Egna radiofrekvenser på körtimmen!
 • Professionell skolare specialiserad på MCundervisning
 • Användande av MC till första körprovet
 • Kompletta kontorstjänster
Pris 450€

A1 -kortets uppgradering till A2 -kort

Kursen kan inledas 6mån före A1 -kortet varit i kraft 2 år. Ajovarma beviljar A2 -kortet när A1 -kortet varit i kraft 2år och eleven har fyllt 18 år.


A2 -kortets uppgradering till A -kort

Kursen kan inledas 6mån före A2 -kortet varit i kraft 2 år. Ajovarma beviljar A -kortet när A2 -kortet varit i kraft 2år och eleven har fyllt 20 år.

OBS! I kurserna ingår inte examen