VEIKKOLA Prislistor – personbilskurs

Noggrannare priser och innehåll

Säkerhetsskolning och teoriundervisning

1Nätundervisning, säkerhetsskolningen (för den som gör sitt första körkort) 99€

Skolning för den som gör sitt första körkort, innefattar den lagstadgade säkerhetsskolningen samt inlärnigsmateriel och tillgång till inlärningsmiljön med möjlighet att öva på teoriprovet.

 • Infotimme på bilskolan (á 30min)
 • 4 timmar nätteoriundervisning (á 45min)
 • Web- / mobilbaserad inlärningsmiljö för självstudier
 • Komplett studiematerial
 • Obegränsad övningsmöjlighet på teoriprovet
 • Kompletta kontorstjänster

B – Körundervisning, (välj det alternativ du vill)

1Simulatorbaserad 50/50 (5 +5 körtimmar) 602€
 • 5 timmar körundervisning med simulator (á 50 min)
 • 5 timmar körundervisning med bil (á 50 min)
 • Personlig lärare , som följer med och stöder elevens studier och framskridande
 • Användandet av bil i 1:a körprovet
 • Kompletta kontorstjänster
2Körtimmebaserad 15/85 (1,5 + 8,5 körtimmar) 867€
 • 1,5 timmar körundervisning med simulator (á 50 min)
 • 8,5 timmar körundervisning med bil (á 50 min)
 • Personlig lärare , som följer med och stöder elevens studier och framskridande
 • Användandet av bil i 1:a körprovet
 • Kompletta kontorstjänster
3Körtimmebaserad 100 (10 körtimmar) 948€
 • 10 timmar körundervisning med bil (á 50 min)
 • Personlig lärare, som följer med och stöder elevens studier och framskridande
 • Användandet av bil i 1:a körprovet
 • Kompletta kontorstjänster

Riskidentifieringsskolning, (välj det alternativ du vill)

1Simulatorbaserad 271€
 • 4 timmar teoriundervisning som nätteori (á 45min)
 • 3 timmar körundervisning med simulator (á 50 min)
 • 1 timme körundervisning med bil / körbedömning
 • Komplett inlärningsmaterial
 • Kompletta kontorstjänster
2Körtimmebaserad (inkl. banavgift)471€
 • 4 4 timmar teoriundervisning som nätteori (á 45min)
 • 2 timmar körundervisning med bil (á 50 min)
 • 1 timme köundervisning på halkbanan (á 50 min)
 • Mörkerkörning med simulator
 • Komplett inlärningsmaterial
 • Kompletta kontorstjänster
3Körtimmebaserad för den som redan har körkort (inkl. banavgift)471€
 • 4 timmar teoriundervisning på banan (á 45min)
 • 2 timmar körundervisning med bil (á 50 min)
 • 1 tunti ajo-opetusta ajoharjoitteluradalla (á 50 min)
 • Mörkerkörning med simulator
 • Komplett inlärningsmaterial
 • Kompletta kontorstjänster

Avgifter till myndigheter / möjliga övriga avgifter

Körkortstillstånd till Ajovarma 37 €
Teoriprov 37 €
B-körprov 93 €
A1, A2, A -klassens körprov 68 €
AM 120 -klassens hanteringsprov 30 €
B – tilläggs körtimmar med simulator (á 50 min) 38 €
AM, A, B – tilläggs körtimmar  (á 50 min) 92 €
Övningskörprov enligt behov (á 50 min) 92 €
Banbolagets banavgift vid behov 80 €