Riskidentifieringsskolning

Simulatorbaserad RT-skolning

Skolningen innehåller

 • 4 timmar teori som nätundervisning (á 45min)
 • 3 timmar körundervisning med simulator (á 50 min)
 • 1 timme körundervisning med bil / bedömningsköra
 • Komplett undervisningsmaterial
 • Kompletta kontorstjänster
Körtimmebaserad RT-skolning

Skolningen innehåller

 • 4 timmar teori som nätundervisning (á 45min)
 • 2 timmar körundervisning med bil (á 50 min)
 • 1 timme körundervisning på halkabanan med bil (á 50 min)
 • Mörkerkörning med simulator
 • Komplett undervisningsmaterial
 • Kompletta kontorstjänster