Till den som tar körkortet med lärotillstånd

Lärotillstånd, säkerhetsskolning = EAS

Skolningen innehåller

 • 4 timmar säkerhetsskolning som nätkurs eller i klass (á 45min)
 • Komplett inlärningsmaterial
 • Kompletta kontorstjänster
Pris 99€
Lärotillstånd, Riskidentifiering, simulator baserad

Skolningen innehåller

 • 4 timmar säkerhetsskolning som nätkurs (á 45min)
 • 3 timmar körundervisning på simulator (á 50 min)
 • 1 timme körundervisning med bil / bedömningsköra
 • Komplett inlärningsmaterial
 • Kompletta kontorstjänster
Pris 261€
Lärotillstånd, Riskidentifiering, körtimme baserad

Skolningen innehåller

 • 4 timmar säkerhetsskolning som nätkurs (á 45min)
 • 2 timmar körundervisning med bil (á 50 min)
 • 1 timme körundervisning på halkbanan (á 50 min)
 • Mörkerkörning med simulator
 • Komplett inlärningsmaterial
 • Kompletta kontorstjänster
Pris 361€ + banbolagets banavgift 80€