Personbilskurser

B-kurs utan tidigare körkort

Personbilskursen innefattar följande delområden, av vilka du kan välja den modell som passar bäst just dig. Obligatoriska antalet teoritimmar är totalt 8 och obligatoriska körtimmar totalt 14.

 • Av säkerhetsskolningen (4 teoritimmar), som du kan göra som nät-undervisning I egen takt eller effektivt alla under en kväll som klassundervisning.
  - Nätundervisningens pris 99€
  - Klassundervisningens pris 99€
 • Av körundervisning (10 timmar), som du kan göra som simulatorbaserad (50/50) eller som körtimmebaserad (15/85)(100)
  - Simulatorbaserade (50 / 50), pris 552€ (Förmånligt pris 402€)
  (inneh. 5 körtimmar med simulator / 5 körtimmar med bil)
  - Körtimmebaserad (15 / 85), pris 782€
  (inneh. 1,5 körtimme med simulator / 8,5 körtimmar med bil)
  - Körtimmebaserad (100), pris 848€
  (inneh. 10 körtimmar med bil) 848€
 • Riskidentifieringsskolning (4 nätterotimmar- och 4 körtimmar), körtimmarna kan du göra som simulatorbaserad eller baserad på halkbana
  - Simulatorbaserad, pris 261€
  (3 körtimmar med simulator / 1 körtimme med bil) 261€
  - Körtimmebaserad, pris 361€
  (1 körtimme med simulator / 3 körtimmar med bil på bl.a halkbana)
 • Tilläggskörtimmar enligt behov
  - Tilläggskörtimmar med simulator 38€
  - Tilläggskörtimmar med bil 82€
Pris beroende på egna valfrån 912€ (Förmånligt pris från 762€)

Personbilskursen innehåller alltid även
 • Web-/ mobilplatform till inlärningsmiljön för självstudier
 • Komplett undervisningsmaterial
 • Obegränsat antal övning till teoriprovet
 • Personlig inlärningsplan och stödjande självbedömning
 • Kompletta kontorstjänster
 • Personlig lärare , som följer med och stöder elevens studier och framskridande
 • Användandet av bil i 1:a körprovet

Avgifter till myndigheter och övriga, inte till bilskolan, hänvisade kostnader:
 • 35€ körkortstillstånd till TrafiCom
 • 90€ körprovsavgift till Ajovarma
 • 35€ teoriprovsavgift till Ajovarma
 • möjliga fotografier
Myndighetsavgifter totalt 165€
B-kurs, med tidigare körkort som grund

Personbilskursen för den som har ett tidigare körkort som grund består av följande delområden, av vilka du kan välja den modell som passar dig bäst. Den lagstadgade minimskolningen blir således 4 teoritimmar och 14 körtimmar.

 • Studiematerial för teoriprovet 49€
 • Körundervisning (10 körtimmar), av vilka kan göras som simulatorbaserad (50 / 50) eller körtimmebaserad (15 / 85)(100)
  - Simulatorbaserad (50 / 50), pris 552€ (Förmånligt pris 402€)
  (inneh. 5 körtimmar med simulator / 5 körtimmar med bil)
  - Körtimmebaserad (15 / 85), pris 782€
  (inneh. 1,5 körtimmar med simulator / 8,5 körtimmar med bil)
  - Körtimmebaserad (100), pris 848€
  (inneh. 10 körtimmar med bil) 848€
 • Riskidentifieringsskolningen (4 nätteori- och 4 körtimmar), körtimmarna kan göras som simulatorbaserad eller halkbanebaserad
  - Simulatorbaserad, pris 261€
  (3 körtimmar med simulator / 1 körtimme med bil) 261€
  - Körtimmebaserad, pris 361€
  (1 körtimme med simulator / 3 körtimmar med bil bl.a. halkabana)
 • Tilläggs körtimmar enligt behov
  - Tilläggs körtimmar med simulator 38€
  - Tilläggs körtimmar med bil 82€
Priset beroende av val från. 862€ (Förmånligt pris från 712€)

Personbilskursen innehåller alltid även
 • Web-/ mobilplatform till inlärningsmiljön för självstudier
 • Komplett undervisningsmaterial
 • Teoriakokeen rajattoman harjoittelun
 • Personlig inlärningsplan och stödjande självbedömning
 • Kompletta kontorstjänster
 • Personlig lärare , som följer med och stöder elevens studier och framskridande
 • nvändandet av bil i 1:a körprovet

Avgifter till myndigheter och övriga, inte till bilskolan, hänvisade kostnader:
 • 35€ körkortstillstånd till TrafiCom
 • 90€ körprovsavgift till Ajovarma
 • 35€ teoriprovsavgift till Ajovarma
 • möjliga fotografier
Myndighetsavgifter totalt 165€

Turvallisuuskoulutus / teoriapaketti

Ajokoulutus

Riskientunnistamiskoulutus

0

+ viranomaismaksut